English

Bine ați venit!

Brussels Broker este specialistul în consultanță de cea mai înaltă calificare în risk management-ul asigurărilor.

Brussels Broker Asigurari
Produsele vandute de broker sunt produse proprii, in principal cele personalizate cu ajutorul asiguratorilor, fiind modelate in functie de nevoile si solicitarile clientului.

Brussels Broker Consultanta
Serviciile noastre de consultanta permit contactul permanent cu clientii, actualizand si modificand in timp real schimbarile din activitatea lor.Petițiile se pot depune de orice persoană juridică sau fizică care susține calitatea sa de asigurat, beneficiar, contractant, persoană păgubită sau împuternicit legal, prin următoarele documente:

 • document de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de conducere;
 • procură avocațială (în cazul avocaților);
 • procură notarială sau contract mandat;

Modalitate depunere petiții:

 • la sediul societății SC Brussels Broker de Asigurare SRL: Șos. Pipera nr. 4, et. 7, sector 1, București;
 • prin e-mail : office@bbroker.ro;
 • prin poștă la adresa sediului societății: Șos. Pipera nr. 4, et. 7, sector 1, București;
 • prin fax la numărul 021 361.07.00
 • prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară;

Cererea de depunere petiții va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 • numele și prenumele petentului/ denumirea petentului;
 • domiciliul sau sediul acestuia;
 • tipul petiției
  • sesizare
  • reclamație
  • solicitare informație
 • obiectul petiției și eventual suma contestată;
 • numărul contractului de asigurare la care face;
 • precizarea motivelor pentru care se depune petiția;

Procedura de soluționare a petiților referitoare la activitatea brokerilor de asigurare se poate descărca de aici.

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care un petent depune mai multe petiții solicitând/ sesizând cu același subiect, va primi un singur răspuns în care se va face referire la toate petițiile.

Nassif Insurances